Miło mi poinformować, że przygotowany przeze mnie graficzny projekt plakatu naukowego został dostrzeżony przez komisję konkursową podczas 36. Kongresu Polskiego Towarzystwa w Gdańsku i otrzymał pierwsze miejsce. Treść plakatu nt.: Wsparcie społeczne matek i jego znaczenie dla satysfakcji z pracy w grupie matek o różnym statusie rodzinnym przygotował zespół badawczy w składzie dr Elżbieta Napora, dr Izabela Grzankowska, prof. Małgorzata A. Basińska. Prezentację plakatu przed komisją oceniającą przedstawiła pierwsza autorka.

Patronat medialny objęły:

 

0 117