Marta Raźniewska –Absolwentka warszawskiej szkoły 3D i animacji Drimagine oraz Instytutu Sztuki w Częstochowie. W 2012 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni grafiki projektowej. Zajmuje się grafiką cyfrową, ilustracją, malarstwem tradycyjnym, conceptartem i animacją. Jest laureatką nagrody Grand Prix w konkursie „FOLKLORIADA” gdzie wygrała wyjazd do Belgii (2012), beneficjentką programu Erazmus (Słowacja-Rużomberok 2009/2010), oraz programu Leonardo (Francja Lourdes 2005), gdzie zrealizowano projekt nowoczesnej publikacji i składu książki. W 2013 była prelegentką na międzynarodowej konferencji IVRPA w Selfoss (Islandia). Była to pierwsza prezentacja kobiety na tym wydarzeniu. W 2015 jej animację pt. „Kalejdoskop” pokazano na fulldomefestival 2015 pt „Romantic Circles” w Zeiss Planetarium Jena w Niemczech. Obecnie zajmuje się grafiką użytkową i tworzy projekty m.in. okładek i skład publikacji, ikonografiki, loga, projekty brand hero, murale wnętrz. Artystka bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych, gdzie pokazuje swoje wizje oraz organizuje projekcje swoich artystycznych animacji.

Marta Raźniewska – is a graduate from the 3D Animation & VFX Drimagine Academy in Warsaw and from the Institute of Art in Częstochowa, Poland. In 2012, she got a diploma with honours in the Faculty of Graphic Design. Her favourite techniques are: digital graphics, illustration, traditional painting, conceptart and animation. The main idea of her art is to combine traditional styles with modern technology. An example of this connection is her original spherical panoramas drawings, which allow the viewer to enter the artist’s world and be inside. She is the winner of the Grand Prix „FOLKLORIADA” competition, in which she won a scholarship in Belgium (2012). She is also a beneficiary of the Erasmus program (Slovakia-Ruzomberok 2009/2010), and the Leonardo program (France Lourdes 2005), where a project of a modern publication and book composition was accomplished. In 2013, she was a speaker at the IVRPA international conference in Selfoss, Iceland. It was the first presentation of a woman at thisevent. In 2015 her animation entitled „Kaleidoscope” was shown at the 2015 Fulldomefestival „Romantic Circles” at the Zeiss Planetarium in Jena, Germany. Currently she creates graphic design and projects including books covers and compositions of publications, iconography, logos, brand hero designs, and interior murals, among others. The artist participates in individual and collective exhibitions, where she presents her visions and organizes projections of her artistic animations.